‘เต้ มงคลกิตติ์’ รับคำท้า ‘ประยุทธ์’ ไม่เกี่ยงน้ำหนัก ใครแพ้ต้องลาออก

เรียกได้ว่าเป็นกระแสใหญ่เลยทีเดียวกับการที่ เต้ มงคลกิตติ์ ท้า นายกรัฐมนตรีชก ใครแพ้ต้องลาออก

ส. ส.เต้-มงคล กิตติ์ สุขสิ ธารานนท์ สมา ชิกสภาผู้แทนร าษฎร และหัวหน้ าพรรคไทย ศรีวิไลย์ ออกมาโ พสต์ข้อคว ามระบุ

#ยุติปัญห าบ้านเมืองด้วยกีฬา#เมื่อ ลุ งตู่ ส่ง รมว.เฮ้  สู้แทนจริง #ผมรับคำท้ า ไม่เกี่ยงน้ำหนัก ครับ#ส .ส.เต้ คนของประชาชน  ผม จะสู้ถึงที่สุดเพื่อให้ พี่น้องประชาช นคนไทยจะได้ป ลดแอกจากระบอบเผด็จการประยุ ทธ์ ประเทศมีทางออ ก ไม่ต้องใช้ ตร-ทห าร มาใช้อาวุธ ปราบปรามประชาชนเพื่อปกป้อ งอำนาจตนเองอี กต่อไป จะ ได้มีวัoซีu m R NA ฉีดทุกคนอ ย่างรวดเร็ว คนตายน้อยล ง ติดเชื้อลดลง ธุรกิ จทุกชนิดกลับ มาเปิดเหมือนเดิม ประเท ศกลับคืนสู่ค วามสง บสุข
***เงื่อ นไข ***

1.มว ยคาดเชือกแบบ ใส่นวม ใช้  ศอก เข่า เท้า ได้

2.นายก รัฐมนตรี เซ็ นใบมอบอำนาจ ขึ้นชกแทน เปรี ยบเหมือน นายกรั ฐมนตรี ขึ้นชก โดยมี ม ติ ครม.รับรอง

3.ถ้า รมต .เฮ้ง ชนะน๊อค หรือชนะคะแนน ผมลาอ อกจาก ส.ส. แต่ ถ้าผมชนะน๊อคหรือชนะคะแนน พ ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช า นายกรัฐมนตรี ต้อง ลาออกตำแหน่ง เพื่อสรร หานายกรัฐม นตรีใหม่

4.กรรมการ มี 5 คน   อาทิ  ประธานอ งคมนตรี-ประธานรัฐสภ า-ผู้นำฝ่ายค้าน-ประธาน ก กต.-ผู้แทนประชาชน เลือก ผ่านโซเชียล มีเดีย

5.ถ้าเกิดน๊อคห  รือเกิดเหตุไม่ค าดฝัน  พิกา รหรือเสียชี วิต ห้ามเอาเรื่ อง กันในภา ยหลัง

6.แข่งขัน 5 ยก ๆละ 3 น าที ณ สนามกีฬาราชมังคล ากีฬาสถาน

#สุ ขภาพ#

ส.ส.เต้  อายุ 40 ปี สูง 178  cm น้ำหนั ก 79 kg ความดันปกติ 70/1 10 ไม่เป็นโรคความดัน-เบาหวาน

รมต.เฮ้ง อายุ 47 ปี สูง 185 cm น้ำหนัก 10 3 kg สุขภาพ ความดัน เบาหวาน ปอด ไม่ทราบ

ปล:ถ่ายทอดท างโทรทัศน์รวมกา รเฉพาะกิจ-โซเชียล วัน เวลา  สถานที่ จะนัด อีกที ถ้า นายกรัฐมนตรี  ตก ลงในเงื่อนไ ขนี้ แบบ ลูก ผู้ชาย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *