พิมรี่พาย สร้างฝายเก็บน้ำ

เรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮากันอีกแล้วกับ พิมรี่พาย ยูทูปเบอร์-แม่ค้า อันดับต้นๆของประเทศ ของไทย ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยล่าสุด เธอได้ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีอยู่ 2 เผ่า คือ ม้ง และ ลาหู่ มีอาชัพเกษตรเป็นหลัก แต่ไม่มีน่ำ และแห้งแล้งมาก ผลผลิตไม่สมบูรณ์ ชาวบ้านต้องเดินแบกแกลลอนไปเอาน้ำในป่า 2 ชั่วโมง

โดย ในทุกๆปี ต้ องคอยลุ้นว่าฝนจะตกมากน้ อยแค่ไหน เหมื อน กับกำลังรอเทวดาบนฟ้ า ซึ่งถ้าไม่มีน้ำทุกชีวิตจะลำ บากไปหม ด ไม่ว่า คน พื ช สัตว์ แล้วที่ห มู่บ้านแห่งนี้มีการ ปลูกมันสำปะห ลัง ต้องใช้เว ลากว่า 2  ปี หัวมันที่นี่จะมีข นาดใ ห ญ่ แต่ถ้าที่อื่นที่ มีน้ำ เพียงพอก็ ใช้เวลาเพียงแค่ 1  ปีเท่านั้นเท่านั้น

ทั้งนี้  พิมรี่พาย ที่ได้คุยกับ ผู้ใหญ่ในห มู่บ้านถึงปัญหาต่า งๆ ที่หมู่บ้านแ ห่ง นี้ประสบพบเจอ เ ธอจึง ได้ขอ สร้างฝ ายให้ชาวบ้า น เพื่อที่ทุกคนจะได้มี  น้ำไว้กิน ไว้ใ ในการเกษตร ซึ่งแน่นอน ว่าการสร้าง ายต้องใช้เวลาหลายเ ดือน ซึ่งสาวพิ มก็ตกลงทำ ไม่ว่าต้องใช้เงินเยอ ะแค่ไหนก็ขอช่ว ยช าวบ้าน โดยมีผู้ค นในหมู่บ้านมาช่วย กันลงมือ ลงแรงสร้างจน สำเร็จ ซึ่ง เวลาผ่านไป 6 เ ดือน สาว พิมได้ เดินทางก ลับ มาที่หมู่บ้านแห่ง นี้อีกครั้ง ก็พบว่าพืชพรรณขอ งหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ ช าวบ้าน มี น้ำกินน้ำใช้ ซึ่งสร้างความ ดีใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *