มดดำงานเข้า หลังแม่ แบมแบม เคลื่อนไหวแบบนี้

จากดราม่าที่ มดดำ คชาภา ได้พูดอ้างอิงถึง นิชคุณ และ แบมแบม กลางรายการ แฉ ในเชิงเปรียบเทียบกับ ลิซ่า BlackPink

โดย คำพู ดที่ มด ดํา คชาภา ได้ พูดนั้นมีใจควา  มว่า “แน่นอน นี่คือปรากฎกา รณ์อย่างหนึ่ งที่เกิดขึ้นในปร  ะเทศ ไทย และถือว่าเ ป็นความภาค ภูมิใจของคนไทย เรา ไม่เห็นซูเ  ปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ จริ งๆ ตอ นนั้นเรามี นิชคุณแต่ ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ เ รามีแบมแ บมก็ยังไม่ได้ข นาดนี้ อันนี้คือแบบระดั บโลก คำว่าระดับโ กจริงๆ มันเกิดขึ้นกับปร ะเทศไทยเราแล้วจริง ๆ นะ”

ทั้ งนี้ เรื่องรา  วดังกล่าวส ร้างความ ไม่พอใจให้กั บแฟนค ลับของ 2  ศิลปินเป็นอย่าง มาก ต่างเข้ ามาตำ หนิและวิ พากษ์ วิจารณ์ การทำ งานของมดดำ พ ร้อมกับติดแฮชแ ท็ก #แบ นมด ดำ ทำให้ติดเทร นด์อันดับ  1 ทวิต เตอร์ จนเจ้า  ตัวได้ออกม าขอโทษ ใน ที่สุด

ขณะที่ ทางด้า น แบม แบม ได้ออกมา เคลื่อนไหวหลัง  เกิดดราม่าผ่าน ทวิตเตอร์ข องเขา โด ยระบุข้ อความว่ า “ไม่เป็นไรค รับ บ างที  หลายๆค  น อาจจะ ไม่รับรู้ถึง ความพยา ยามของผม  แต่มีทุก คน คอยรับ และเข้าใจ ผม ก็มีความสุข แล้วค รับ”

ส่ว นด้าน “คุ ณแม่แบมแ  ” หรือ คุณ แม่กชกร ภู วกุล ก็ได้ ออก มาเคลื่อนไห วด้วย เช่นกัน โ ดยมีโพส ต์ภาพคู่ลู กชายพร้ อมระบุแ คปชั่นว่า ” ความจริงก็ รับได้นะ..แ ต่ก็แหละ!!  หัวอก คนเ ป็นแม่”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *