คำขอสุดท้ายของ แสงสุรีย์ ก่อนจากไป พร้อมเลขฝาโรงที่บังเอิญมาก

แสงสุรีย์

จากการจากไปของนั กร้องรุ่นใหญ่   แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ หลังเข้ารับการรักษาตัว  จากอาการติดเชื้อ แต่ด้วยอายุที่มาก ทำให้การรักษาเป็ นไปอย่างลำบาก จนเชื้อลงปอดเกิดการอักเสบรุนแรง สิ้นใ จอย่างสงบใ นวัย 68 ปี

ทั้งนี้นักแ สดงจิตอ า สา เอกพันธ์ บั นลือฤทธิ์  หรือไทด์   พร้อมด้วย ทีมเจ้าหน้าที่ของมูล นิธิร่วมกตัญญูที่เคยช่ วยเหลือแส งสุรีย์เมื่อครั้ง ระบาดรอบแรก  แ ละครอบครัวของผู้ เสียชีวิต โดยมีภร รยาและลูกสาวอีก 2 คนตลอด จนผู้ใกล้ชิด เดินทางมา ที่ศูนย์สันตินิรามัย โรงพยาบาลสมุทรส าคร ต.มหาชัย อ.เมือง  จ.สมุทร สาคร เพื่อรับร่าง แส งสุรีย์ รุ่งโรจน์ เพื่อฺ นำไปฌาปนกิจตามพิธีกร รมทางพระพุทธศาสนา ทันที ที่วัดบางพลีใหญ่ก ลาง จั งหวัดส มุทร ปรา การ

โดย ไทด์ ก ล่าวว่า ตนและบิณฑ์รู้สึกเสียใจ เป็นอย่างมากที่ต้องมาสูญเสียคุณอาแสงสุรีย์ไป ซึ่งโ นี้ได้พ รากค นในวงการบันเทิงไปแ ล้วหลายราย  แต่ก็ไ ม่คาดคิดว่า จะมาเกิดกับคุณอาแ สงสุรีย์  นอกจาก นี้คุณอาแสงสุรีย์ ได้สั่ งเสียไว้กับทางค รอบครัวว่ า ต้องการให้นำกระดูกไว้ วัดยาง ซึ่งเป็นวัดที่ท่านมี ความผูกพันและยังมีครอบครัวกับญาติๆ อยู่ใ นละแวกดังกล่า วอีกด้ว ย ส่วนเรื่องของ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับงานพิธีศพขอ งคุณอาแสงสุรีย์ทั้งหมดนั้น  ไทด์ และ  ณฑ์ จะเป็นผู้รับ  ดชอบ

ทา งเพจ Fc.tide2tid e -เอกพันธิ์ บันลือฤ ทธิ์ ของ ไทด์-เอกพั นธิ์  บันลือ ฤทธิ์ ได้โพสต์ ข้อความระบุว่า  วันนี้มารับ ศพคุณอา เพื่อไ ปทำงาน ฌาปน กิจ ที่วัดบางพ ลีใหญ่ สมุทรป ราการ ฝาโลง อาแสงสุรีย์ ตรง กับอายุเลยค รับ

แสงสุรีย์
แสงสุรีย์
แสงสุรีย์
แสงสุรีย์
แสงสุรีย์
แสงสุรีย์
แสงสุรีย์
แสงสุรีย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *