งานเข้า ชาวเน็ตกัมพูชา ลั่น ฉากในเพลง LALISA คือวัฒนธรรมของเขมร

ลิซ่า

หลังจากที่ ลิซ่า ได้ปล่อยเพลง LALISA โซโล่เดี่ยวแรกของตัวเองออกมา ทำให้ 24 ชั่วโมงมียอดวิวสูงถึง 70 ล้านวิว โดยชาวเน็ตได้กล่าวชมกันอย่างล้นหลามว่า ฉากในเพลงนั้นสวยสุด ๆ

ซึ่งในมิวสิ กวิดีโอเพลงนี้ขอ งลิซ่าได้มีการผ สมผสานวั ฒนธรรม ไทยร่ว มด้วย นั้ นก็คือการใส่รัดเกล้าพร้อมกับชุดไทยสี ทองอร่าม  และอี กฉากหนึ่งก็คือฉากปราส า ทหิน (ซึ่งคาดว่าเป็ นปร าสาทหินพนมรุ้ง เพ ราะบ้านเกิดลิซ่ า คือ จ.บุรีรัมย์

แต่ทั้ง นี้ หลังจากที่มิวสิกวิดีโอป ล่อยไปได้ ไม่นาน ใน โซเชียลมีเ ดียของช าวกัมพูชาก็ได้โพ สต์ภาพ และข้อควา มระบุว่า วัดกัมพู ชาในเอ็มวีเพลงใหม่ของลิซ่า  ขอบคุณที่รั กวัฒนธรรมเขมร, ลิซ่ามี เลือดเข มร  10 0% บุรีรั มย์ = เขม ร ลิซ่าคือค วามภาคภูมิใ จของชาวเขมร บ้าง ก็ระบุว่าไม่พอใจที่ป รากฏภาพ ของ “ปราสาทเขาพระ วิห าร” ซึ่งนั่นไม่ใ ช่ไท ย

ขณะที่ชา วเน็ตคนไทยต่างก็ระ บุว่า ถ้าชาวเน็ต กัมพูชาจะเคล มก็ให้เขาเคลมไป เถอะ เถีย งไปก็ไม่มีใค รชนะ ไม่ได้อะไร อีกทั้งปราส าทหินแถบ อีสานใต้ และกั มพูชา ก็คือศิ ลปวัฒนธ รรมร่

ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink
ลิซ่า blackpink

วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *